Gjenbruk

Gjenbruk er aktuelt for tida. På Ballstadlandet praktiseres dette ved å ha julegrana på rot.