Pensjonisttid

Tiden fra jeg ble pensjonist 1. oktober har vært hektisk, faktisk fra litt før den datoen også. Fra tidligere gjensto det rehabilitering av to yttervegger hos ho Kirsti på Ballstad. Med god hjelp av innleid snekker og undertegnede som læregutt/håndlanger har veggene blitt renska inn til reisverket. Ved hjelp av ekstra utlekting har 10 cm luft blitt erstatta av 15 cm Glava, så huset bør være betydelig varmere enn det var tidligere.

Ferdig utendørs fortsatte vi inne i stua, som pr i dag er delvis tatt i bruk igjen. Nytt tak, rehabilitering av en bærebjelke i taket og oppsetting av veggplater er utført. Nå skal gammelt panel på noen vegger grunnes ferdig før det males. Nye veggplater skal tapetseres, men hvor langt vi kommer før jul er ikke godt å si. Til slutt skal også listverk på plass. I tillegg bruker vi også rester av takpanelet til å kle gangen opp til loftet.

Nå er det helg i Harstad, med kombinert jubileumsfest og julebord i Slektshistorisk Forening i Harstad, som fylte 25 år i juni.